RODO

Polityka prywatności

W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

Gdy nie zawarłeś jeszcze z nami umowy pośrednictwa, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ‘RK Broker Robert Karaban’ z siedzibą w Gdańsku (80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 98, posiadającą nr NIP 957-034-60-42, REGON 193096881; w sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować także na adres email: kontakt@grandbrokers.pl
2) z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: kontakt@grandbrokers.pl, tel.: +48 799 300 309; możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby
3) gdy skontaktujesz się z nami po raz pierwszy możemy poprosić Cię o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu e-mail; Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (mamy prawo przetwarzać dane osobowe osób, które chcą z nami zawrzeć umowę) – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy; gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane przekażemy także naszym pracownikom i współpracownikom; każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa
4) Twoje dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do zawarcia umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
5) Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
6) masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
7) podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki (najpóźniej w terminie miesiąca), a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są także na stronie www.grandbrokers.pl/rodo
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.

Gdy już jesteś naszym Klientem i wyraziłeś zgodę w umowie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ‘RK Broker Robert Karaban’ z siedzibą w Gdańsku (80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 98, posiadającą nr NIP 957-034-60-42, REGON 193096881; w sprawie danych osobowych możesz się z nami skontaktować także na adres email: kontakt@grandbrokers.pl
2) z administratorem możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w następujący sposób: kontakt@grandbrokers.pl, tel.: +48 799 300 309; możesz też przesłać korespondencję w tej sprawie na adres naszej siedziby
3) podane przez Ciebie w umowie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO – mamy prawo przetwarzać dane osobowe osoby, która wyraziła na to wyraźną zgodę w określonym celu i/lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy; Twoje dane przekażemy także naszym pracownikom i współpracownikom; każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa
4) Twoje dane osobowe zebrane w tym celu będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa oraz nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku, w którym dane nam przekazałeś;
5) Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP.
6) masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
7) podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki (najpóźniej w terminie miesiąca), a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Informujemy, iż aktualne pouczenia i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są także na stronie www.grandbrokers.pl/rodo
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.

Pliki cookies

Strona korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość strony i korzystającego w jej ramach z oferowanych usług.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach:
- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub ankiet
- dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).